Eguna/Día Herria/Lugar Ordutegia
Haurrek/Niños Helduek/Adultos
Larunbata/lunes Amaiurren 17:00-18:30h - Marrazketa eta pintura kurtsoa 19:00-21:00h-Oleoz margotzen ikasteko ikastaroa
Astearte/Martes Erratzun 17:00-18:30h-Marrazketa eta pintura kurtsoa 19:00-21:00h
Asteazkena/Miércoles Erratzun 17:00-18:30h-Hitz egin ingelesez margotuz! 19:00-21:00h
Ortzeguna/Jueves Donesteben 10:30-12:30h
Erratzun 17:00-18:30h-Marrazketa eta pintura kurtsoa
Ostirala/Viernes Zugarramurdin 17:00-18:30h-Marrazketa eta pintura kurtsoa 19:30-21:30h